Mest lästa

Övningskör för livet

Hej medmänniska!

Många år har nu passerat sedan den där hösten 2015 då många ensamkommande kom till Sverige och Sveriges kommuner. Asylprocessen hos Migrationsverket tog extremt lång tid (3-4 år för många) och fortfarande har många ungdomar en osäker framtid, de vet inte om de får stanna permanent i Sverige eller ej. Det första problemet kom när de blev 18 år. Då har kommunen inte längre ansvar för dessa ungdomars situation, vilket gör att de blir flyttade till ett boende för vuxna asylsökande, på en helt annan plats i landet, via Migrationsverket.

Det är av denna anledning vi kom till. Vi anser att det är humant och rätt att låta dessa ungdomar, som varit i våra kommuner i så många år få stanna kvar i sin skolkommun under asylprocessen och efter att de fått uppehållstillstånd. Då kommunen inte har formellt ansvar vill vi tro att civilsamhället ställer upp och att det finns familjer i kommunerna som har möjlighet att göra en mycket stor och betydelsefull insats.

Vi är redan över 300 familjer runt omkring Stockholm som har tagit detta steg – men vi behöver bli fler. Flera ungdomar slutar skolan och står då ofta utan arbete och inkomst. Andra har ett jobb, kanske får ett jobb någon annanstans i Sverige och behöver då kunna hyra ett boende.

Kontakta oss på hej@frivilligafamiljehem.se för mer information.