Välkommen till boksläpp

”Den onödiga flyktingkrisen- rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021”

Haninge Kulturhus, Poseidons torg, Handen
Måndagen den 25 oktober kl. 16.30 – 20.00

Vår bok ger fakta och berättelser och är civilsamhällets vitbok över den förda migrationspolitiken sedan 2015. Ingen ska kunna säga att man ingenting visste.
Läs mer på hemsidan https://onodigaflyktingkrisen.se

Program

Boken presenteras och civilsamhället berättar om sitt arbete. Kulturinslag, mingel och förtäring mellan talen.

16.30 Välkommen och samtal med Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anker om boken

17.00 Kommunfullmäktiges ordförande Meeri Wasberg (S) hälsar välkommen

17.30 Åsa Tysén, Österåker om erfarenheterna från de frivilliga familjehemmen

18.00 Fd ministern Pierre Schori ger en aktuell internationell överblick samt jämför migrationspolitiken då Balkankriget bröt ut för 30 år sedan mot dagens politik.

18.30 Solveig Freudenthal, om utvisningar av barn med funktionsnedsättningar

19.00 Advokat Emilie Hillert om rättsosäkerheten


Välkommen till en kväll då vi trots ämnets allvar ska ha trevligt tillsammans! 

Anmälan senast torsdagen den 21 oktober till flemstromcarin@gmail.com

 

 

Redaktionskommittén:

Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
Karin Fridell Anter, Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar Carin Flemström, Haninge frivilliga familjehem
Solveig Freudenthal, Etikkommissionen i Sverige
Birgitta Göransson, Skyddsvärnet i Göteborg
Jan Stattin, Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Lokal värdorganisation: Haninge frivilliga familjehem
Boken utges på Migra förlag i samarbete med Stöttepelaren