Haninge frivilliga familjehem uppmärksammar problemet för asylsökande med AT-UND att öppna bankkonto.

Brev är bl.a skickat till Finansdepartement, Finansinspektionen, berörda politiker samt till Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet m.fl.

Vi önskar uppmärksamma er på ett stort problem som existerat i Sverige under flera år, nämligen svårigheten för asylsökande med LMA-kort och AT-UND (s.k. undantag från arbetstillstånd) att öppna bankkonto. Detta är inte ett enskilt problem, utan ett återkommande och regelmässigt moment 22 som asylsökande utsätts för på olika orter och av olika banker. Se bifogade fallbeskrivningar.

(Här ser du brevet som skickades!)

Berättelse 1:

I fem månader har en afghansk kille som är i asylprocess och som har LMA med AT-UND, s.k. undantag från arbetstillstånd, försökt öppna ett bankkonto. Han har fått nej från Handelsbanken och Nordea i Haninge samt SEB i Farsta centrum. Han har vid ansökan om att öppna bankkonto kunnat visa arbetsavtal, lönespecifikation, samordningsnummer och A- skattsedel samt en av Migrationsverket vidimerad tazkira (afghanskt id-intyg). Därtill har han visat upp ett brev från sin arbetsgivare och ett från föreningen Haninge frivilliga familjehem som intygar att han är en skötsam person. Det bästa bemötandet fick han (med mig som sällskap) hos SEB, som även är hans arbetsgivares bank. Trots det blev det ett nej två veckor senare med motiveringen att bankkommittén kräver ett pass. Den första banken som sa nej, Handelsbanken, har vi reklamerat till Allmänna reklamationsnämnden men väntar ännu på svar. Vi har även påpekat till bankerna att Finansdepartementet redan år 2016 gett ett direktiv till banker i Sverige att det ska gå att öppna bankkonto med LMA och AT-UND. Detta struntar de i. Jag har mailat till Finansdepartementet två gånger om detta, men kommer inte längre än till registratorn som säger att de inte kan uttala sig i enskilda fall. 

Camilla Roos, Haninge

Berättelse 2:

Jag har kämpat för att hjälpa en afghansk kille att få ut sin lön från Ikea i Borlänge. Han har arbetskontrakt, LMA och AT-UND samt en vidimerad kopia på sin tazkira från Migrations- verket. Dessa lämnades in till Skatteverket för att ansöka om samordningsnummer, med svaret att de har en handläggningstid på 8–16 veckor. Vi har varit till flera banker i Falun. Länsförsäkringar kallade LMA-kortet för en ”papperslapp med ringa värde”. Handelsbanken hänvisade till systemet PRADO (system för register över äkta ID-handlingar). Swedbank, Sparbanken, ICA-banken – alla kräver samordningsnummer och övriga dokument. Moment 22 eftersom han har börjat arbeta och Ikea efterfrågar bankkonto så att de kan betala ut lön. Skatteverket godkände inte hans första ansökan, men enligt dem ska det vara okej nu då han söker med ett arbetskontrakt. Jag har all information om rutinen mellan Migrationsverket och Bankföreningen – den utskriften har jag visat för bankerna, ingen reaktion!

Christina Mäcs Romander, Svärdsjö

Berättelse 3:

Jag har varit tvungen att ha två killars löner på mitt konto, så att de skulle kunna arbeta och kunna försörja sig. Båda hade AT-UND från Migrationsverket. Den ena killen hade ingen egen tazkira utan fick AT-UND på sin pappas tazkira. Man kan säga att han hade tur som fick AT- UND då det har varit mycket avgörande för hans integration och hälsa att han kunnat arbeta i alla dessa år. Den andre killen hade tazkira, men fick ändå inget bankkonto. Det rörde sig om Swedbank i Henån och Lysekil, och SEB i Lysekil. När vi äntligen fick ut lönen från Lysekils hemtjänst via bankcheck på Nordea fick jag åka med 3 mil till Uddevalla för att han skulle kunna lösa ut sin check varje månad.

Maria Bodestig, Lysekil

Berättelse 4:

Jag håller precis på och försöker hjälpa en person att få öppna bankkonto. Vi har varit i kontakt med Swedbank och Länsförsäkringar i Göteborg, men fått nej från båda. Vi har nu varit i kontakt med SEB i Göteborg, och de skulle återkomma inom kort med besked huruvida det går eller ej. Vi har haft med LMA-kort, AT-UND, arbetsavtal med mera, men inget har hjälpt. De har efterfrågat pass eller svenskt personnummer. Just den här personen har dock ingen tazkira. 

Carro Nilsson, Göteborg

Fler berättelser hittar du här!

Haninge den 25 april 2022

Haninge frivilliga familjehem
haningefrivilligafamiljehem@gmail.com
Org.nr 802519-3106

Carin Flemström
Ordförande
Camilla Roos
Aktiv medlem