Moment 22 bankkonto

STORA SVÅRIGHETER ATT ÖPPNA BANKONTO

0 6 minuter 7 månader

Haninge frivilliga familjehem uppmärksammar problemet för asylsökande med AT-UND att öppna bankkonto. Brev är bl.a skickat till Finansdepartement, Finansinspektionen, berörda politiker samt till Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet m.fl. ”Vi önskar uppmärksamma er på ett stort problem som existerat i Sverige under flera år, nämligen svårigheten för […]

Haninge