Var på KF möte i måndags kväll för att lyssna på interpellationsdebatt gällande vår förening ”Frivilliga Familjehem i Österåker”s ärende som handlade om det återbetalningskrav som vår förening har ålagts av kommunen, som ni kan läsa om här.

Sedan dess har jag skrivit ytterst lite kopplat till det, men följt med och läst i den efterföljande debatten på FB – på debattforum, på lokala partisidor samt enskilda politikers sidor med vidhängande artiklar. Det som sas under debatten av de olika partiernas representanter på KFs möte och det som efterföljande skrivits och skrivs om oss, om vår förening och insats här på FB, både glädjs, stärks, vämjs och skräms jag över av olika skäl och orsaker.

På KF-mötet satt vi längst bak i salen Tomas och jag, tillsammans med de av våra vänner som hade haft möjlighet att stanna kvar på plats till sista punkten på dagordningen, då den punkten då vårt ärende skulle debatteras, flyttats från punkt 4 fram till, som sagt, sista punkt.

Kopplat till vårt ärende vill jag börja med att skicka ett antal TACK.

Först ut vill jag rikta det till ALLA er som sett till att vårt ärende blev till en punkt på KF-mötets dagordning. Ni som engagerat er, peppat och kämpat vid vår sida, som ifrågasatt och protesterat både högt och lågt mot beslutet, som tagit reda på fakta och gjort eftersök när faktat saknats eller skapat ytterligare frågetecken, som skrivit och debatterat för vår sak och som synliggjort vårt ärende genom insändare till Kanalen och inlägg på FB… TACK TILL ALLA ER! Vi hade aldrig orkar dra detta lass själva under nuvarande situation.

Jag vill också skicka ett stort tack till alla er politiker som höll sig kvar i salen under debatten. Det tänker jag är en grundförutsättning för att alls kunna debattera en interpellationsfråga på kommunpolitisk nivå. Rätta mig gärna om jag har fel.

Ett stort tack även till alla ledamöter som höll debatten på en kvalitativt hög nivå, både vad det gäller väl förberett faktaunderlag, retorik och seriositet. Det synliggjorde tydligt vilka som var väl insatta i vårt ärende och vilka som inte var det, vilka som tog sitt ledamotsplats på allvar genom intresse att få veta mer där frågetecken uppkom och därav och därefter ansåg att ytterligare tid och utrymme utöver interpellationen behövdes för att reda ut dessa oklarheter. TACK till er alla.

Nu ställer vi vårt hopp till att frågan återtas av socialnämnd och tas upp till ny prövning.

För att säkersställa att de partier, KD och Roslagspartiet, som under KF-mötet uttryckte vilja att få mer information och svar på de oklarheter de uppfattade fanns i ärendet, har jag igår skickat mail till dessa partier och ställt frågan om vi ska boka in ett möte där de kan få tillfälle och utrymme att ställa de frågor de behöver och vi å andra sidan får chans att svara på dem. Vi tänker att det måste vara av vikt när nytt beslut ska röstas om av socialnämndsledamöterna, att även ha klart för sig hur vi, Frivilliga Familjehem, som ena part i ärendet svarar upp på de frågor och oklarheter som finns kopplat till ärendet om återbetalning.

Jag har fått svar från KD och vi har nu en mötestid inbokat med dem. Det ser vi mycket fram emot. Vi hoppas även att få träffa Roslagspartiet när de hör av sig och vi kan boka in ett möte.

För alla som har intresse av att få en inblick i vad vår förening har sysslat med de senaste åren sedan den startades, går det bra att både gå in och läsa om oss på vår Facebook-sida och givetvis här på sajten.
Scrolla gärna, läs inlägg och artiklar. Om man tar sig den tiden, kommer det kunna klargöra och räta ut frågetecken som man eventuellt har och då även bli lättare att kunna bedöma karaktär och innehåll i inlägg och kommentarer om oss.

Om någon har ytterligare frågor som man känner att man inte fått svar på, men man behöver för att kunna delta i debatter kopplat till vår sak, både här i på FB och i verkliga livet, så är man välkommen att höra av sig. Vi svarar mer än gärna.

/Åsa

Edit: Artikel i Lokaltidningen Kanalen läser du här!