Sjung om studentens lyckligs dag?

0 2 minuter 2 år

Ja, nu blev det verkligen inte som någon av oss hade tänkt sig. En pandemi kom i vägen för oss alla. Så även för gymnasieungdomarna.  Elever som under den sista viktiga terminen fått inställda praktikplatser, missat dyrbar lektionstid och haft andra utmaningar till följd av […]

Österåker