Inbjudan boksläpp ”Den onödiga flyktingkrisen” (25/10)

2023-02-25T12:16:27+01:00

Vår bok ger fakta och berättelser och är civilsamhällets vitbok över den förda migrationspolitiken sedan 2015. Ingen ska kunna säga att man ingenting visste.