Loading...
Vallentuna – Frivilliga Fadderhem2018-11-06T22:39:13+00:00

HYRA UT ETT RUM ÅT EN STUDENT?

Hösten 2015 och början av 2016 kom många ensamkommande till Sverige och Vallentuna. Asylprocessen hos Migrationsverket har tagit väldigt lång tid och fortfarande vet många ungdomar inte ett dugg om framtiden; om de får uppehållstillstånd eller ej. Och snart väntar nästa problem för flera av dem: när de fyller 18 år har kommunen inte längre ansvar för dessa ungdomars situation, vilket gör att de riskerar att bli flyttade till ett boende för vuxna asylsökande, på en helt annan plats i landet, via Migrationsverket.

Vi tycker att det är ett oerhört slöseri att har investerat så mycket resurser på dessa skolungdomar för att sedan inte låta dem fullfölja sina studier.

Därför finns vi Frivilliga Fadderhem i Vallentuna. För att vi vill göra det möjligt för en ungdom att bo kvar i området och gå kvar i sin skola. Genom att erbjuda en sängplats i sitt hem skapar vi goda möjligheter för ungdomen att fortsätta sin skolgång, för att förhoppningsvis kunna skapa sig ett nytt liv här i Sverige.

KONTAKTA VALLENTUNA

Bengt och Rosie vågade ta steget.

14 december, 2017|0 Comments

”Vi har en längre tid pratat om att vi skulle kunna hjälpa till bara vi hade mer plats. Trots att vårt hem inte blev större kände vi att platsen i hjärtat ändå var tillräckligt stort, [...]

Linus och Johanna lämnade sin bekvämlighetszon.

1 december, 2017|0 Comments

”Inledningsvis var det spännande att få göra någonting utanför sin bekväma zon. Men idag har allting fallit på plats. Att komma så nära en person med en annan kultur är lärorikt. För oss har det [...]

0
Asylsökande ungdomar i Vallentuna som fyllt 18 år och behöver boende.
0
Fadderhem hittade i Vallentuna
KONTAKTA VALLENTUNA

SENASTE INLÄGG

Till toppen