Vi uppmärksammar det fina samarbete som sker i Söderköpings kommun.

”Söderköpings kommun har ett strukturerat samarbete med civilsamhället. De har också dialog med föreningen frivilliga fadderhem som hjälper till att hitta lösningar gällande boende.

Under 2018 startade kommunen integrationscentret Komin som de utformat tillsammans med civilsamhället med stöd av §37a-medel från länsstyrelsen. Komin erbjuder flyktingmottagande enl. bosättningslagen och service och mötesplatser för asylsökande och nyanlända. Där hålls olika aktiviteter i samarbete med bland annat Rädda barnen, Röda Korset, Pingstkyrkan, Svenska kyrkan och Östra Ryds idrottsförening. De har exempelvis läxverkstad, språkcafé och ungdomsgrupper. På alla mötesplatser och aktiviteter deltar både nyanlända och svenska ungdomar. De ordnar också workshopdagar i högstadiet och föreläsningar för allmänheten för att öka förståelsen för nyanländas livsvillkor.

– Integrationscentret ska vara öppet, tillgängligt och en trygg punkt med vuxna på plats, berättar Anna Doll T.f enhetschef integrationscenter. Det skapar ett naturligt möte med ungdomarna där de kan besvara olika frågor och fånga upp om någon mår dåligt. Att öppna upp för frågor och skapa trygghet gynnar alla i samhället, fortsätter Anna.”

Läs hela inlägget här.