Söndagen 24/11 17.00-18.00 samlas vi på torg över hela Sverige.
Vi tänder ljus för att protestera mot den tillfälliga lagen.
Vi tänder ljus för att visa vårt stöd till alla som har drabbats av den.

Lagen som skulle skapa ”andrum” och ”ordning och reda” bryter mot de universella principerna om mänskliga rättigheter. Den bryter mot asylrätten. Den har skapat sorg och smärta för så många. Den tar inte hänsyn till flykt från krig, tortyr, förföljelse, tvångsrekrytering, tvångsgifte, sexslaveri och annan utsatthet. Den är dålig rakt igenom.

Vi vill att lagen rivs!

Inte ett år till, nej inte en enda dag till vill vi ha lagen kvar. Vårt budskap är:

  • Vi vill ha en ny lag, med en lösning för alla barn och unga som drabbats av den tillfälliga lagen.
  • Vi vill att dom ska få permanenta uppehållstillstånd.
  • Amnesti.

Här kan du se de orter som arrangerar ljusmanifestationen, vill du arrangera en på din ort så läs mer här.