Frivilliga Familjehem får fortsatt stöd. Socialnämnden beviljar föreningen 225 000 kronor för att hjälpa ensamkommande ungdomar.

– Det känns jättebra och hoppfullt. Det betyder att vi kan fortsätta utan avbrott över sommaren som vi var oroliga för, säger Linda Fidjeland, ordförande i Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro.

Frivilliga Familjehem är en förening som hittar familjehem till ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen, för att de ska kunna stanna i kommunen där de redan påbörjat sin gymnasieutbildning.

Socialkontorets förslag till beslut var att avslå Frivilliga Familjehems ansökan eftersom regeringen ännu inte hade kommit ut med några direktiv om hur kommunstödet ska fördelas och när det delas ut. Men direktiven kom samma dag som beslutet togs i socialnämnden.

– Vi hade tur kan man säga. Vi är väldigt glada över att kommunen har stöttat oss, säger Linda Fidjeland.

Bidrar till stabilitet

Och glädjen är ömsesidig.

– Vi är glada att kunna fortsätta stötta Frivilliga familjehemsföreningen i deras verksamhet, som bidrar till en stabilitet för ensamkommande i vår kommun, säger Tina Teljstedt (KD), socialnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Beslutet om ekonomiskt stöd gäller förutsatt att regeringen fattar beslut om tillfälligt kommunstöd för asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år, vilket ingår i regeringen vårändringsbudget.

Nu när föreningen vet att de ensamkommande kommer att få fortsätta att bo i kommunen under sommaren håller de på att diskutera med Röda Korset i Bålsta om ett samarbete kring aktiviteter för ungdomarna under sommaren.

(Artiklen publicerades ursprungligen här!)