På söndag kommer vi närvara på Sverige 3.0 och en workshop i 12 h för att disskutera ”Hur skapar vi integration som gynnar alla?”