Loading...
Frågor & Svar2018-02-26T11:06:19+00:00
För dig som fått TUT via NGL2019-03-27T12:41:42+00:00

För dig som fått Tillfälligt Uppehållstillstånd (TUT)för gymnasiestudier  enligt Nya Gymnasielagen (NGL)

För dig som har fått tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) för gymnasiestudier (genom den så kallade Nya Gymnasielagen (NGL)

När du har fått ett tillfälligt uppehållstillstånd, TUT, för gymnasiestudier, kommer du att kunna söka ekonomiskt bidrag av kommunen där du bor.

Här är en lista på vad du behöver göra när du får besked om TUT. Beskedet får du i ett brev som skickas till den adress som du skrev i din ansökan. I brevet finns en kallelse (på sidan tre) under rubriken “Information” med en tid när du ska komma till Migrationsverket för att fotograferas och lämna fingeravtryck. Foto och fingeravtryck behövs för att du ska få ditt uppehållstillståndskort (se mer här nedanför).

Det här gäller dig

Meddela kommunen där du vistas att du har fått ditt uppehållstillstånd. Gå dit och visa ditt brev med besked om uppehållstillstånd i receptionen och be receptionen meddela mottagningsenheten. Telefonnummer till din kommun hittar du på nätet. Be att få tala med Mottagningsenheten.

När du meddelat ditt uppehållstillstånd så är kommunen förberedd på att du nu har uppehållstillstånd och att du kommer att söka ekonomiskt bistånd (hjälp) av kommunen. Du kommer att få en tid när du ska komma till kommunhuset och träffa en socialsekreterare.

Skolan

Meddela din mentor att du fått uppehållstillstånd. Det är bra för skolan att veta det! Meddela också skolan när du har fått ditt personnummer. Om du inte har någon som kan hjälpa dig att söka CSN be om hjälp på din skola.

 

Uppehållstillståndskort

När du har fått ditt uppehållstillstånd ska du få ett uppehållstillståndskort (istället för LMA).

Det visar vem du är och att du har uppehållstillstånd. När du får besked om TUT får du en bokad tid på Migrationsverket för att kunna göra ditt uppehållstillståndskort. Du ska ta fingeravtryck och fotograferas på Migrationsverket. Om du inte får en bokad tid ska du själv boka tid på Migrationsverket för att ansöka om Uppehållstillståndskortet. Det tar cirka en vecka att få ditt Uppehållstillståndskort. Tänk på att kontrollera dina uppgifter (ditt namn) när du är på Migrationsverket och tar foto för uppehållstillståndskortet.

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Uppehallstillstandskort.html

Ansöka om personnummer

När du har fått ditt uppehållstillståndskort ska du ansöka om dina fyra sista siffror – ditt personnummer – hos Skatteverket. Med ett personnummer har du samma rättigheter som alla invånare i Sverige med till exempel sjukvård, tandvård och rätt att arbeta. Du kan också söka studiebidrag/lån från CSN, skaffa id–kort och bankkonto.

Så här gör du för att ansöka om dina fyra sista siffror

Gå till ett av Skatteverkets servicekontor.

Ta med ditt brev med beslut om TUT och ditt uppehållstillståndskort. Du måste ha båda med!

Du ska fylla i en digital blankett som du hittar på Skatteverket.se/Folkbokföring/Flytta till Sverige. Den kan du fylla i innan du går till Skatteverket eller på plats på Skatteverket.

Du kan läsa mer här: https://www1.skatteverket.se/fhxp51/inv_anm/valkomstsida

Du bokar inte tid på Skatteverket, utan där tar du en nummerlapp och väntar på din tur. Det tar mellan 4 och 8 veckor att få ditt personnummer.

ID-kort

När du har fått ditt personnummer (fyra sista siffror) så ska du ansöka om ID-kort.

Du ansöker om id-kort genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor. När du är på plats på kontoret för att ansöka om id-kort, måste du visa ett kvitto på att du har betalat ansökningsavgiften på 400 kr. Du måste också kunna visa vem du är, alltså styrka din identitet (Uppehållstillståndskortet från Migrationsverket). Tänk på att det bara är vissa servicekontor som utfärdar id-kort. Innan du kommer till servicekontoret för att ansöka om id-kort ska du boka tid för besöket.

Välja bank, skaffa bankkontonummer och BankID

För att skaffa bankkonto måste du först ha fått ditt ID-kort.

Du som har fått TUT kan få fortsatt ekonomiskt bistånd av kommunen. När du har fått ditt personnummer ska du också söka andra bidrag – CSN och bostadsbidrag.

CSN – ekonomisk hjälp till studier

För dig som är under 20 år

Du söker CSN: ett bidrag på 1 250 kronor + ett extra tillägg på 855 kronor i månaden för dig som inte har föräldrar i Sverige (det senare bidraget räknas inte som inkomst när kommunen räknar ut ditt försörjningsstöd). (Blankett Ansökan om Extra Tillägg)

 

För dig som är över 20 år

Du söker CSN: ett bidrag (3 164 kronor i månaden) plus om du behöver – ett lån på 7 280 kronor i månaden, sammanlagt 10 444 kronor i månaden. De pengarna ska du klara dig på – och de ska räcka till mat, bostad, kläder, busskort mm. Bidraget behöver du inte betala tillbaka men lånet ska du betala tillbaka efter studierna. Under tiden du har CSN får du lov att arbeta och tjäna max 86 000 kronor per halvår. Tjänar du mer pengar kan du behöva betala tillbaka pengar för bidraget och lånet.

www.csn.se

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/bidrag-for-gymnasiestudier-i-sverige.html

(CSN upplyser om att de kommer att ge studielån till en med tillfällig uppehållstillstånd på samma villkor som en medborgare i Sverige eller en med permanent uppehållstillstånd. Den ekonomiska risken tar staten)

 

Eventuellt kan du också få hjälp med din hyra genom bostadsbidrag

Om du har ett hyreskontrakt ska du ansöka om bostadsbidrag på Försäkringskassan. www.forsakringskassan.se, i sökrutan skriver du in 5096 så kommer rätt blankett upp. MEN FÖR ATT KUNNA SÖKA BOSTADSBIDRAG MÅSTE DU OCKSÅ FYLLA I BLANKETT 5456 – Uppgifter för utredning om försäkringstillhörighet. Du kan skicka in båda blanketterna samtidigt om du har skrivit ut dem. Har du BankID så kan du fylla i dem på https://www.forsakringskassan.se/login#/

När du söker ekonomiskt bistånd för hyra så måste du visa ett hyreskontrakt på din bostad med hyra, namn och adress med mera.

Att hitta bostad

Vanligtvis  hjälper inte kommunerna till med att hitta en bostad till unga som fått uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Du ska själva ordna ditt boende. De olika föreningarna runt om i kommunerna försöker hjälpa till, men det är bra om du själv också försöker.

Bidrag till hyra i ett tidigare Frivilligt familjehem

Normalt sett ger kommunen inget bidrag till en bostad som tidigare varit gratis. Grundregeln för alla i Sverige är att kostnaderna för en bostad inte får bli högre när man ansöker om bidrag för sitt boende än innan man sökte bidraget. Kommunerna ska se över vad som gäller för ensamkommande som bor i frivilliga hem som hittills varit utan kostnad eftersom ungdomen inte kunnat betala för sitt boende.

Tänk på att:

  • meddela din skola när du har fått ditt personnummer.

  • du får ha ett extrajobb och arbeta extra på lov och helger när du går i skolan. Då hjälper du dig själv att försörja dig och ta hand om dig. De pengar du tjänar räknas bort från ditt bidrag från kommunen. Så är det för alla människor i Sverige.

  • när du får försörjningsstöd från kommunen kommer du behöva visa ett kontoutdrag varje månad så de ser hur mycket pengar du får in och hur mycket pengar du använder. Så om du till exempel har lånat ut pengar till en kompis och får tillbaka de pengarna – ser det ut som en extra inkomst.

  • ekonomiskt försörjningsstöd är behovsprövat. Det betyder att kommunen tar reda på exakt hur din ekonomi och ditt behov ser ut. Det innebär att det kan skilja mellan olika personer hur mycket ekonomisk hjälp man får.

OBS: Den här informationen som du precis har läst har Frivilliga Familjehem på Värmdö sammanställt och socialtjänsten i Värmdö kommun har godkänt den. Det kan hända att rutinerna skiljer sig åt i en annan kommun. Det kan också hända att rutinerna kommer att ändras något. 

Uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen2018-10-29T23:37:28+00:00

En stor andel av de unga som väntat i asylprocessen kommer nu att få ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) genom studier på gymnasial nivå. Det innebär att de även kommer att få arbetstillstånd och kan därmed jobba extra, t.ex på helger.

Ungdomarna har inte rätt till boende, varken via Migrationsverket eller kommunen. Boendefrågan är i allra högsta grad akut.

Ungdomarna kommer att erhålla ett försörjningsstöd via socialtjänsten där de bor. Även ett bidrag för boende erhålls från kommunen vilket gör att de kan betala en viss boendekostnad. 3-3500 kr/månaden är de belopp vi blivit informerade om.

Kontakta [email protected] om du har ett rum att hyra ut.

Jag har inget boende men kan stödja ekonomiskt2018-02-26T11:07:47+00:00

I flera fall kan det vara så att man praktiskt inte har ett sovrum att erbjuda, men man kanske har ekonomin. Och i andra fall är det tvärtom, dvs man har ett sovrum men har inte möjlighet att ta en extra kostnad.

Därför kommer vi att skapa möjligheten för dig som vill bidra ekonomiskt. Kanske är det 100kr/månaden, kanske är det mindre, kanske är det mer.

Du kan hjälpa oss genom Swish: 123 182 3061 eller BG: 5229-1119 ange din ”kommun” som meddelande.

För månadsöverföring: fyll i en intresseanmälan här så kommer vi att kontakta dig

Vem vänder jag mig till om frågor och råd?2018-02-26T11:12:09+00:00

När du väl öppnar upp ditt hem för en ungdomar så kommer du att träffa flera personer som engagerar sig. Du kommer att bjudas in till vår Facebook-grupp där flera frivilliga familjer byter erfarenheter och du har direktkontakt med Frivilliga Familjehem via både e-post och telefon.

Vad händer om ungdomen blir sjuk?2018-10-12T07:03:43+00:00

Som asylsökande och över 18 år så har man rätt till akut läkar och tandvård.

Så här skriver Migrationsverket, bl.a, på sin hemsida:

Rätt till vård
När du ansöker om asyl i Sverige har du rätt till akut sjukvård och tandvård och vård som inte kan vänta. Det är landstinget/regionen som beslutar om vilken vård du kan få…

…Om du blir sjuk eller skadar dig ska du i första hand vända dig till en vårdcentral. I de flesta fall ska du ringa och boka en tid innan du besöker vårdcentralen. Via 1177 Vårdguiden kan du hitta telefonnummer till de vårdcentraler som finns på den ort där du bor. Om du blir akut sjuk och behöver ambulans ska du ringa nödnumret 112.

För akut tandvård ska du gå till Folktandvården eller någon annan tandläkare som landstinget/regionen hänvisar till.

Läs mer här på: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Halso–och-sjukvard.html

Ungdomar med uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen har dock inte rätt till sjukvård, annat än till akut sjukvård. Dessa ungdomar skall liknas med utlandsstudenter.

 

Vad gör ungdomen på fritiden?2017-08-28T14:32:31+00:00

Flera av ungdomarna har redan fritidsintressen och aktiviteter. Väldigt många är med i någon utav kommunens föreningar, kommer på Tillsammans i Åkersberga gemensamma aktiviteter, tränar på gym eller umgås med kompisar. Ungdomarna ska anses som vuxna (de har fyllt 18 år) och ansvarar givetvis för sin egen fritid.

Pratar ungdomarna svenska?2018-10-12T07:04:30+00:00

De allra flesta ungdomar som det rör sig om har varit i Sverige i mellan 2,5 – 3 års tid och har här även gott i skolan. Även fast svenskan inte är helt flytande så gör sig alla förstådda och förstår. Framför allt så utvecklas de varje dag när de får prata svenska och viljan att göra just det är mycket stor.

Hur stort utrymme behövs?2017-08-28T21:13:57+00:00

I första hand så är det en säng som behövs men finns möjligheten till ett eget rum så är det perfekt. Vi tror att alla, de vuxna, andra familjemedlemmar och ungdomen själv mår bäst av att kunna få möjlighet till avskildhet emellanåt.

Behöver jag även ställa upp för ungdomen i asylprocessen?2018-10-12T07:01:48+00:00

Nej. Vi är ett stort nätverk med många vuxna som stöttar och gör så gott vi kan för dessa ungdomar. När du väl lärt känna din ungdom och ni har fått ett ömsesidigt förtroende för varandra så får ni gemensamt ta ett beslut kring dessa frågor.

Notera dock att uppehållstillstånd  genom den nya gymnasielagen nu börjar gälla och de ungdomarna som omfattas där inte längre är asylsökande.

Många av oss stöttar även i detta och i sådana fall så kommer en fullmakt att behövas fyllas i – något som vi i stödgruppen hjälper till med.

Hur kan jag hantera ungdomens sorg?2018-10-12T07:06:45+00:00

Först och främst, ungdomarna har varit med om väldigt mycket i sina liv och det finns mycket obearbetad sorg i att behöva fly från sitt hemland, familj och vänner. I flera fall har de även förlorat flera familjemedlemmar. Men att vara en lyssnande vuxen, en medmänniska, är aldrig fel.

Med det sagt, våra erfarenheter är att vi skrattar mer än vi är ledsna tillsammans och att tacksamheten du får från ungdomen är gränslös.

Men märk väl, det finns i stödgruppen andra vuxna som redan har relation till ungdomarna vilket gör att det inte är en börda som ni behöver bära ensamma. Dessutom har flera av våra ungdomar i kommunen redan etablerat nätverk med andra vuxna som de har fått förtroende för och kan vara ett stöd. Det är därför det är extra viktigt att de får möjlighet att stanna i kommunen.

När ni väl blir familjehem så kommer vi tipsa om grupper på Facebook där erfarenheter kan utbytas.

Står kommunen bakom hemsidan?2018-02-26T11:15:21+00:00

Nej. Initiativet till frivilliga familjehem är ett initiativ från frivilliga kommuninvånare i respektive kommun som öppnat upp sina hem för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år.

Får jag ersättning om jag har en inneboende?2018-02-26T11:19:06+00:00

När en asylsökande ungdom fyller 18 år och flyttas till ett boende hos Migrationsverket så är ersättningen 24 kr/dag. Om hen ordnar boende på annat sätt så blir ersättningen 61 kr/dag. (källa: Migrationsverket). Det innebär att ungdomen har 61 kr/dag att röra sig med. Kanske de extra 37 kr/dag kan gå till familjens matkonto? Kanske mer, kanske mindre? Det får ni avgöra direkt med ungdomen. Rekommendationen är ändå att ungdomen har fickpengar för att kunna handla busskort, kläder, hygienartiklar etc.

Flera kommuner (bl.a Upplands-Bro och Österåker) har valt att använda delar av det tillfälliga Stadsbidraget så att föreningar som hjälper de ensamkommande att stanna i kommunen även efter sin 18-års dag. I dessa kommuner kan därmed familjerna få viss omkostnadsersättning.

Till toppen