Jag själv är lärare på språkintroduktion på Enskede Gårds gymnasium och träffar de unga pojkarna och ibland flickorna dagligen. Jag trivs mycket bra tillsammans med dessa ungdomar då de är mycket snälla, artiga och trevliga. De är oftast tystlåtna och vill inte vara till besvär. De äter knappt någon mat. Just nu bor tre av mina elever hemma hos min man och mig och det har tillfört oss en stor glädje faktiskt!

Vi känner att vi gör något viktigt för dessa utsatta och sårbara ungdomar samtidigt som vi har fått mer ordning och rutiner hemma med exempelvis matlagning, städning och trädgårdsarbete. Matlagningen har vi delat upp så att var och en har en varsin matlagningsdag med tillhörande disk vilket har underlättat mycket för mig och min man som arbetar heltid. Dessutom får vi äta god vällagad afghansk mat.

Matlagningen har vi delat upp så att var och en har en varsin matlagningsdag med tillhörande disk vilket har underlättat mycket för mig och min man som arbetar heltid. Dessutom får vi äta god vällagad afghansk mat.

Det kan ibland behöva hjälp med kontakter med myndigheter i sin asylprocess, exempelvis med Migrationsverket. De kan givetvis klara det själva men de tycker om att få hjälp med sådana saker. Ersättningen från Migrationsverket är ca 1800 kronor i månaden och det ska räcka till boende, mat, kläder och övriga saker så därför blir det svårt att betala för boendet. De kan säkert ge en liten summa för maten och de är inte vana vid några dyra lyxvaror eftersom de kommer från mycket fattiga områden i Afghanistan. De har också ofta förlorat mamma eller framför allt pappa i kriget i Afghanistan. En del av ungdomarna har inte lycktas nå sin familj sedan de kom till Sverige.

De har också ofta förlorat mamma eller framför allt pappa i kriget i Afghanistan. En del av ungdomarna har inte lycktas nå sin familj sedan de kom till Sverige.

Jag har under tiden de har bott hos oss upplevt att de har blivit betydligt levnadsgladare och att de får den trygghet som de så väl behöver.

Familj i Huddinge