Då vi inte har möjlighet att erbjuda boende valde vi  att stödja ekonomiskt. Vi anser att det är så viktigt att få vara kvar i den miljö som man har hunnit lära känna, där man hittat kompisar, skola och i flera fall fritidsaktiviteter, att komma in i ett socialt sammanhang anser vi vara A och O för en bra integrering i det svenska samhället.

…att komma in i ett socialt sammanhang anser vi vara A och O för en bra integrering i det svenska samhället.

Det blir ingen skillnad i detta för att man fyller 18 år. Därför vill vi gärna bidra ekonomiskt till en eller flera familjer som har dessa ungdomar boende hos sig.

Lovisa Stenkvist- Hammarbäck & Anders Hammarbäck