När en asylsökande ungdom fyller 18 år och flyttas till ett boende hos Migrationsverket så är ersättningen 24 kr/dag. Om hen ordnar boende på annat sätt så blir ersättningen 61 kr/dag. (källa: Migrationsverket). Det innebär att ungdomen har 61 kr/dag att röra sig med. Kanske de extra 37 kr/dag kan gå till familjens matkonto? Kanske mer, kanske mindre? Det får ni avgöra direkt med ungdomen. Rekommendationen är ändå att ungdomen har fickpengar för att kunna handla busskort, kläder, hygienartiklar etc.

Flera kommuner (bl.a Upplands-Bro och Österåker) har valt att använda delar av det tillfälliga Stadsbidraget så att föreningar som hjälper de ensamkommande att stanna i kommunen även efter sin 18-års dag. I dessa kommuner kan därmed familjerna få viss omkostnadsersättning.