Det här inlägget skrevs som följd av den akuta situationen som råder i vår kommun, Österåker, gällande våra ensamkommande ungdomar som bor och lever här.

Bakgrund

År 2015/2016 tog Österåkers kommun emot 148 ensamkommande barn och ungdomar. Ett stort antal barn och ungdomar som fick ett fint och varmt mottagande när de kom. Engagemanget från både kommunen och dess invånare var stort och många var det som slöt upp och ville hjälpa till.

Två år har nu gått sedan dess och under denna tid har ungdomarna hunnit bli en viktig del av vår gemenskap, av vårt samhälle. De har gått i skola och lärt sig svenska, varit aktiva i olika föreningar, integrerats och skapat sig ett liv och ett sammanhang i vår kommun. Inte bara inom gruppen av ensamkommande, utan även i kontakten med andra människor och i möten med våra svenska ungdomar. Två år i unga människors liv är en lång tid och starka band hinner knytas under den tiden. Ett nytt liv hinner börja.

Många är de svenska ungdomar som i de ensamkommande har hittat bästa vänner, fått värdefulla lagkamrater och betydelsefulla klasskompisar. De har kommit i kontakt med människor från andra delar av världen än sin egen och därigenom fått viktiga kunskaper om att människors förutsättningar till liv kan se oerhört olika ut. De ensamkommande har blivit en naturlig del av deras, ja allas våra liv och vardag här i Österåkers kommun.

Det är av dessa anledningar som vi skriver detta mail till er. Situationen som nu råder och som vi står inför är akut och högst aktuell och närvarande!

Framför allt och i första hand för många av dessa våra ensamkommande ungdomar.

Varför då?

Under hösten och våren som kommer, fyller 20 stycken av dessa ungdomar 18 år och löper i och med det en ytterst stor risk att inte längre få bo kvar i vår kommun.

Anledningen till det är att när man fyller 18 år och fortfarande befinner sig i asylprocessen, har inte längre socialtjänsten i kommunen ansvar för ungdomen. Man räknas i och med det som vuxen, vilket innebär att Migrationsverket tar över/får tillbaka ansvaret för ungdomen.

Från en dag till en annan förlorar ungdomen allt tidigare stöd som den haft sedan den kom till Sverige – boende, god man, sjuk- och tandläkarvård etc.. – och de tvingas flytta från kommunen till någon av Migrationsverkets flyktingboenden för vuxna. Boenden som inte finns i närheten av Stockholmsområdet, utan är placerade i andra delar av landet, mestadels norr över. På vilket boende de hamnar vet dem inte själva och har ingen medbestämmanderätt över. De förväntas bara infinna sig på Migrationsverket den dag de fyller 18 år, redo att med packad väska och på egen hand, ge sig av mot den, där och då, hänvisade destinationen och flyktingförläggningen.

Allt det som de lyckats bygga upp under de två år som de bott i kommunen, den trygghet som de hunnit samla på sig, alla sociala kontakter och möjligheter att bibehålla dessa, allt det tas i ett slag ifrån dem. De hamnar i en närmast omöjligt psykiskt påfrestande situation som ingen människa i någon situation och på någon plats, någonsin borde bli utsatt för eller få uppleva.

Betänk också, att det i deras fall blir pålagt allt det psykiska lidande, de trauman och alla umbäranden som de redan bär med sig i bagaget från sin flykt och sina fasaväckande erfarenheter av krig och död i hemlandet.

Det är inget vi vill ska hända våra fina ensamkommande ungdomar i vår kommun.

Vi vill att de ska få fortsätta känna och växa i trygghet, att de ska få möjligheter att gå klart skolan och fortsätta vara viktiga personer i sina nya vänners och familjers liv. Vi vill att de ska få stanna i vår kommun och fortsätta bygga sina liv och sin vardag här. Det tycker vi inte bara är fullkomligt rimligt och rättvist, utan vi tror också att det är fullt möjligt om vi tillsammans i kommunen går ihop och ser till att det händer.

Hur går vi tillväga?

Jo, vi vill med detta mail bjuda in till ett möte. Ett möte där mer information om och kring denna situation kommer ges och där vi kommer dela våra idéer och tankar kring hur vi tror att en gemensam lösning skulle kunna se ut. Det är också ett möte där alla vi som vill vara mer aktiva kan komma samman och förena oss, ett möte där frågor och svar kommer ges utrymme och där kreativa idéer, förslag och initiativ, kommer få ta plats och kunna bollas mellan oss.

Vi hoppas och tror att du/ni är intresserade av att närvara. Det är nu detta händer. Det är nu vi kan påverka, inte bara dessa ungdomars situation, utan allas vår framtid i en positiv och medmänsklig riktning.

När?

Onsdagen den 30/8 Mellan kl. 19-21

Var?

Åkersberga Bibliotek Storängstorget 4 184 30 Åkersberga

Varmt välkommen!

Önskar Tillsammans Åkersberga, IFEN och frivilliga familjehem i Österåker