Upplands-Bro kommun beslutade den 19 februari att ge Frivilliga Familjehem i Upplands-Bro ett föreningsbidrag på 250 000kr för perioden feb-juni i år.

-Vi är väldigt glada att Frivilliga Familjehem nu ges möjlighet att stötta de ungdomar som fått avslag på sin asylansökan från Migrationsverket, som valt att bo kvar och som inte får fortsatt stöd av kommunen, säger Linda Fidjeland, ordförande i föreningen.

Vi kommer att ordna ett uppstartsmöte den 12 mars på Kafé Nyfiket i Brohuset. Till mötet kommer ensamkommande ungdomar, frivilliga familjehem, gode män och – hoppas vi – många kommuninvånare som vill stötta dessa ungdomar, antingen som medmänniska, kontaktperson eller genom att öppna sitt hem.

Läs hela pressmeddelandet här!