Tolkar #14

2019-11-09T17:40:50+00:00

Tolken talar betydligt sämre svenska än A. A lyckas förhindra att det i protokollet står ”Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber”.

Tolkar #13

2019-11-09T17:40:50+00:00

A talar afghansk uzbekiska och god man har bett om tolk med den kompetensen. Tolken kommer från Uzbekistan. A och tolk förstår varandra inte alls. Utredaren hittar en tolk som talar farsi. A som bara talar dari förstår mycket lite och vice versa. Utredaren pressar på genom att påstå att om inte intervjun genomförs kommer [...]

Tolkar #12

2019-11-09T17:40:50+00:00

Minderårig asylsökande vars intervju genomförs utan god mans närvaro. A har bett om tolk på dari. Tolken talar persiska. A påtalar detta två gånger och utredaren frågar då tolken om hen talar dari. Tolken svarar att hen inte får svara på den typen av frågor.

Tolkar #11

2019-11-09T17:40:50+00:00

Feltranskribering av ålder vid asylansökan gjorde A ett halvår äldre än A uppgivit. Sedermera blev A ytterligare åldersuppskriven och anklagas för att ändra sina uppgifter. A har hela tiden hävdat samma födelsetid.

Tolkar #10

2019-11-09T17:40:50+00:00

Daritalande A får kurdisk tolk från Iran. A förstår inte tolken och tolken förstår inte A. Bacha bazi­begreppet översätts till exempel till pedofili. Fler feltolkningar sker. Detta får katastrofala följder för A:s asylintervju då berättelsen är fylld av övergrepp och behäftad med stor skam för A att tala om. Beslut fattas baserat på det felaktiga [...]

Tolkar #9

2019-11-09T17:40:50+00:00

Tolken har stora problem med att förstå A:s modersmål. A:s berättelse blir otydlig då många misstag behöver redas ut. Ordet ”frivilligmilis” blir ”ordningsvakt” och när A berättar att familjens hus bränns upp av talibaner tolkas det som att grannens hus brann. Alla försök att rätta felen har varit ofruktsamma.

Tolkar #8

2019-11-09T17:40:50+00:00

Vid muntlig förhandling vid förvaltningsrätten är tolken nonchalant och slarvig. Hen kallar bäck för hav, att träden väser och översätter att A läste engelska i en blandad klass då A själv säger att hen gått en privat engelskkurs med både pojkar och flickor. Migrationsverket menar då att A ljuger eftersom det inte finns blandade klasser [...]

Tolkar #7

2019-11-09T17:40:50+00:00

Vid asylintervjun får A undermålig tolkning. Som ett led i att göra berättelsen trovärdig ombeds A beskriva sin hembygd. Tolken översätter t.ex. mullbär till körsbär och har svårt att hitta de svenska orden. A kan god svenska och får ständigt förtydliga för tolken för att få rätt protokoll.

Tolkar #6

2019-11-09T17:40:50+00:00

A feltolkas vid ankomst vilket uppdagas långt senare. Det har gett A flera svåra konsekvenser under asylprocessen. Vid kompletterande utredning försöker A få det rättat. Handläggaren blir då aggressiv, anklagar A för att ljuga och ändra i sin berättelse.

Tolkar #5

2019-11-09T17:40:50+00:00

A reser 80 mil för sin intervju. Vid framkomst är tolken avbokad av misstag. Vid ny tid för intervju nästa dag talar tolken inte modersmålet. Ombudet bryter efter två timmar på grund av rättsosäker process. Nytt intervjudatum ej fastställt i skrivande stund.

Till toppen