Tolkar #25

2019-11-09T17:40:49+00:00

Tolkningen vid intervju är av så låg kvalitet att den borde avbrutits. A har inte informerats om den rättigheten. Varken ombud eller handläggare inser att tolken inte talar tillräckligt bra svenska för att klara sitt uppdrag. Protokollet är obegripligt. A och ombudet tillbringar många timmar med att försöka reda ut begreppen men A känner trots [...]

Tolkar #24

2019-11-09T17:40:49+00:00

Vid ankomst feltranskriberas A av persisk tolk och får födelseår 1998 istället för 2000. A uppmärksammar genast detta, protesterar och får inom en timme hjälp av afghansk tolk som översätter födelsetiden rätt samt översätter A:s protester. Personal svarar då att när A inkommer med taskira kommer det att ändras annars står den persiska tolkens transkribering [...]

Tolkar #23

2019-11-09T17:40:50+00:00

Två syskon registreras med 6,5 månaders åldersskillnad vid ankomst. God man försöker rätta till det men Migrations­ verket säger att det får vara så länge. Konsekvensen blir att det äldre syskonet fyller 18 sex månader innan sin riktiga födelsedag och de skiljs åt då hen inte får bo på HVB­hemmet längre. Genom frivilliga hittas en [...]

Tolkar #22

2019-11-09T17:40:50+00:00

Tolken översätter så dåligt att god man känner sig tvingad att avbryta på fler ställen, rättar tolken alternativt förklarar för ungdomen vad tolken sagt

Tolkar #21

2019-11-09T17:40:50+00:00

Vid asylutredningen översätter tolken så grovt fel att både god man och ombud bryter in fler gånger. Handläggaren reagerar inte på den usla tolkningen. Exempel: ”Om jag blir återsänd till Afghanistan kommer jag att bli dödad”. Översättning: ”Ni kommer att få skicka min döda kropp till Afghanistan om ni utvisar mig. Då dödar jag mig [...]

Tolkar #20

2019-11-09T17:40:50+00:00

Asylintervju där tolken saknar nödvändiga språkkunskaper. A har själv lärt sig god svenska sedan ankomsten. Om A inte hört och förstått tolkens misstag hade det haft förödande inverkan på A:s berättelse. Efter en stund ger handläggaren upp tolken. Resten av intervjun, 40 minuter, utförs på svenska.

Tolkar #18

2019-11-09T17:40:50+00:00

A är 14 år och asylintervjun hålls via länk. A konstaterar att hen inte förstår tolken. Tolken blir mycket upprörd, hävdar att hen var godkänd tolk på både farsi och dari. Tolken byts så småningom ut.

Tolkar #17

2019-11-09T17:40:50+00:00

Vid A:s asylintervju fungerar inte telefontolken, intervjun avbryts och tolkar byts. Den första förstår inte A:s dialekt. Den andra börjar rätta A och säger saker till A som hen sedan vägrar översätta till god man, ombud och utredare.

Tolkar #16

2019-11-09T17:40:50+00:00

Söker asyl maj 2015, blir feltranskriberad och fyra månader äldre. Får inte felaktigheterna rättade och blir beskylld för inkonsekvens i sin berättelse och åldersuppskriven vid försök att korrigera.

Tolkar #15

2019-11-09T17:40:50+00:00

Feltranskribering samt feltolkning av andra uppgifter vid ankomst. Sedan fel i tolkningen vid asylintervjun. Protokollet säger att tolkningen är på dari, men enligt A var den på persiska. Ingen tolk alls vid träff februari 2016 med ombud härstammande från Iran. Dålig tolk per telefon mars 2016. Dålig tolk på återvändarsamtal mars 2017.

Till toppen