Ombud och gode män #19

2019-11-09T17:41:33+00:00

A tilldelas ny god man i juli 2017. Det brådskar då förre gode mannen befinner sig i annat land och är oanträffbar. När ny god man tittar på ärendet ser hen att asylutredning gjordes 27 juni och finner det oroväckande då ett överklagande från Ombudet ska vara inne inom tre veckor. Ingen vet vad ombudet [...]

Ombud och gode män #18

2019-11-09T17:41:34+00:00

A har redan från start mycket svårt att få kontakt med sitt ombud. Upprepade gånger ber A Migrationsverket att få byta ombud. Migrationsverket lovar att undersöka möjligheterna men återkommer med besked att det inte är möjligt. Gode man har inte heller varit behjälplig och A saknar helt stöd i asylprocessen. Ombudet meddelar inte avslag två [...]

Ombud och gode män #17

2019-11-09T17:41:34+00:00

A har pashto som modersmål och kan begränsat tala dari. Ombudet talar persiska och anser att tolk inte behövs. A upplever att de förstår varandra dåligt. När protokollet kommer blir ombudet oanträffbar. A får sedan veta per telefon att ombudet sänt tillbaka protokollet efter att ha ”rättat några små fel.” Detta utan att A får [...]

Ombud och gode män #16

2019-11-09T17:41:34+00:00

Ombudet är inte tillgängligt och ger inte information till god man om andra avslaget förrän efter tre veckor. A lyckas ordna fram vaccinationsintyg, skollegitimation, skolbetyg samt klubbkort från sitt gamla fotbollslag i Iran för att styrka sin identitet. Ombudet reser på semester och skickar in överklagan utan att ha fått kompletterande uppgifter av A. Fullmäktige [...]

Ombud och gode män #15

2019-11-09T17:41:34+00:00

Ombudet träffar inte sin huvudman innan första intervjun och inte heller för genomgång av protokoll efter intervjun. Detta blir extra allvarligt då att tolkningen är så bristfällig under intervjun att A själv får rätta och förklara hela tiden. Gode man har förhinder när beslut ska överlämnas. Ombudet är inte närvarande under detta möte. Även denna [...]

Ombud och gode män #14

2019-11-09T17:41:34+00:00

A får ingen information av ombud eller god man om andra avslag. A blir istället uppringd av god man som berättar att det tredje avslaget kommit. A har alltså inte fått möjlighet att gå igenom och få avslaget förklarat och bereds ingen möjlighet att inkomma med nya uppgifter till Migrationsöverdomstolen.

Ombud och gode män #13

2019-11-09T17:41:34+00:00

A blir feltranskriberad vid ankomst och skrivs upp i ålder med 1 år. A lyckas skaffa orginal­taskira från Afghanistan men ombudet är oengagerad, följer inte upp, och A:s felaktiga ålder ligger kvar. A:s felaktiga 18­årsdag infaller och han förlorar boende, god man och sammanhang samt flyttas till ett vuxenboende där hans psykiska hälsa blir allt [...]

Ombud och gode män #12

2019-11-09T17:41:34+00:00

A som är handikappad kommer ensam till Sverige augusti 2015 och tilldelas ett ombud. När A:s syster med familj senare kommer till landet byts ombud utan att A tillfrågas. A får samma ombud som systern. God man motsätter sig bytet dådet är 60 mil mellan A:s boende och ombudets vistelseort. Det nya ombudet är inte [...]

Ombud och gode män #11

2019-11-09T17:41:34+00:00

A har mycket svårt att få kontakt med sitt ombud. Inget förberedande samtal, inget möte med genomgång av protokoll med tolk och därav ingen korrigering av detsamma vilket ger fel grunder för beslutsfattande. Avslag grundat på att A påstås ha uppgett olika födelsedatum, något uppstått genom både feltolkning och oengagerat agerande av ombud.

Ombud och gode män #10

2019-11-09T17:41:34+00:00

A lider av hjärtfel som kan vara dödligt om det inte behandlas i Sverige och får nytt läkarintyg om det. Ombudet väntar inte in intyget utan säger att överklagan är inskickad eftersom A ”kommer att få avslag ändå”. A skickar in intyg och överklagan med annan hjälp och får permanent uppehållstillstånd.

Till toppen