Handläggare, beslutsfattare och domstolar #7

2019-11-09T17:41:14+00:00

A tvingas av sin farbror till bacha bazi. Vid asylintervjun, under stor press och med dålig tolk berättar han om största skammen. I avslaget vänds det mot A att detta inte togs upp som asylskäl redan i ankomstsamtalet utan först vid asylintervjun och att berättelsen är osammanhängande. Handläggaren säger att med hjälp av åldersuppskrivning kan [...]

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #6

2019-11-09T17:41:14+00:00

A:s far dödas. Han lever med syskon och mor och anses inte ha någon vårdnadshavare. Talibaner vill tvinga honom att bli soldat och han flyr. Enligt Migrationsverkets beslut gäller inte detta som skyddsskäl då det finns landinformation som talar emot att tvångsrekrytering används generellt. A är tadzjik från Ghazniprovinsen och är som faderlös ett lätt [...]

Till toppen