Handläggare, beslutsfattare och domstolar #25

2019-11-09T17:41:14+00:00

Under utredningen talar handläggaren om att inga åtgärder krävs i åldersfrågan. Under processen tillsätts ny utredare och ny beslutsfattare. Det har aldrig föreslagits någon åldersutredning från Migrationsverket; på uttrycklig fråga från ombud har handläggare sagt att det ej är aktuellt. I beslutet står ”att [A] inte vill medverka till medicinsk ålders­ bedömning [...]”. A skrivs [...]

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #23

2019-11-09T17:41:14+00:00

A blir kidnappad av talibaner som 12­åring, dokumenterat med polisanmälan på dari. A har svenskt läkarintyg på att A blivit utsatt för övergrepp och våld och är traumatiserad. Under flykten uppstår ytterligare trauman, bekräftat med intyg och journaler från sjukvården. Under första utredningssamtalet bryter A samman, mår illa, blir svimfärdig och blir till slut liggande [...]

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #20

2019-11-09T17:41:14+00:00

A är inlagd på vuxenpsyk enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) sedan A fått veta att familjen dödats och en syster våldtagits av talibaner. Beviljad muntlig förhandling men offentligt biträde och kontaktperson försöker skjuta upp den då A är i mycket dåligt skick och ej kan anses vara tillräknelig. Migrationsdomstolen vägrar trots flera läkarintyg att [...]

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #19

2019-11-09T17:41:14+00:00

A är född av eritreanska föräldrar i flyktingläger i Sudan. Migrationsverket har godkänt de handlingar A uppvisat för att bevisa att föräldrarna är eritreaner. I utvisningsbeslutet skriver Migrationsverket: ”Det har inte framkommit något som tyder på att du inte ska kunna ansöka om medborgarskap i Sudan. Migrationsverket bedömer att du sannolikt är medborgare i Sudan [...]

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #18

2019-11-09T17:41:14+00:00

Familjehem med svårt traumatiserat ungdom kontaktar Barnrättsbyrån med frågor om hur Migrationsverket bemöter traumatiserade barn i intervjusituationer. Hemmet hänvisas till en specialiserad handläggare på Migrationsverket som upplyser om att det finns handläggare med särskild traumakompetens och att det också är möjligt för barnet att ha med en trygghetsperson, samt vilka intyg som ska skrivas och [...]

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #17

2019-11-09T17:41:14+00:00

A får avslag efter att enligt Migrationsverket inte ha gjort sin hemvist sannolik. Detta sker efter en undermålig intervju, en felaktig rapport från analysföretaget Sprakab och en handläggare som avfärdar korrekta uppgifter som felaktiga. Företaget Sprakab har senare medgivit att de begick ett allvarligt fel i detta ärende. Handläggaren har medgivit att hen ”gick på” [...]

Handläggare, beslutsfattare och domstolar #16

2019-11-09T17:41:14+00:00

Avslag på ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Handläggaren hävdar att språkintroduktions­ programmet inte berättigar till sagda uppehållstillstånd. Enligt paragraf 16 c i lagrådsremissen om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå3 kan, om övriga villkor är uppfyllda, studier på introduktionsprogram berättiga till uppehållstillstånd.

Till toppen