Åldersuppskrivning #22

2019-11-09T17:44:32+00:00

Felaktig registrering vid ankomst, fel datum. A påpekar detta vid första asylutredningen men får fel datum igen. Vid andra asylutredningsintervjun påpekas misstaget och A blir lovad att det ska rättas till. Vid andra tillfället frågar offentliga biträdet om Migrationsverket godtar att A är under 18 år. Utredaren svarar: ”I dagsläget är åldern inget som ifrågasätts [...]

Åldersuppskrivning #21

2019-11-09T17:44:32+00:00

A blir uppskriven i ålder på ett godtyckligt sätt av handläggare. Mot A:s egna uppgifter och socialtjänstens intyg står en handläggares uppfattning som enligt beslutet grundas på att A inte haft någon dokumentation. Där står också att det ”inte heller är möjligt att avgöra en asylsökandes ålder genom en bedömning av personens utseende”. A som [...]

Åldersuppskrivning #20

2019-11-09T17:44:32+00:00

A gör sin ålder sannolik med kopior på skolbetyg, skollegitimation, intyg från god man med mera. Ändå skrivs A godtyckligt upp i ålder av handläggare på Migrationsverket i samband med avslag och flyttas till vuxenboende där A känner sig otrygg och inte vågar bo. Bostadslös och suicidal idag.

Åldersuppskrivning #19

2019-11-09T17:44:32+00:00

A är föräldralös, uppvuxen i Iran med farbror och vet bara sin ålder ungefärligt. A sitter 10 månader i grekiskt fängelse men släpps efter en medicinsk åldersutredning som visar att A är minderårig. Ankommer till Sverige augusti 2014 och uppger sin ålder till 13­14. Erbjuds genomgå medicinsk åldersbedömning i Sverige samt språktest. A och det [...]

Åldersuppskrivning #18

2019-11-09T17:44:32+00:00

A blir godtyckligt uppskriven i ålder av handläggare på Migrationsverket och det står fast i Migrationsdomstolen som lägger större vikt vid handläggares okulära besiktning än vid intyg från en socionom, 42 lärare som mött A under två års tid samt familjehemsmamma som fostrat fem biologiska barn och arbetat med ungdomar i hela sitt yrkesliv. A [...]

Åldersuppskrivning #17

2019-11-09T17:44:32+00:00

A kommer till Sverige 2015. I Grekland är valet att hamna i förvar eller ljuga om sin ålder. Under asylintervjun anger A sin rätta ålder men Migrationsverket skriver in den i Grekland uppgivna åldern vilket är 3,5 år högre än A uppger. A är på intet sätt iögonfallande äldre än hen uppgett. Den ålder som [...]

Åldersuppskrivning #16

2019-11-09T17:44:32+00:00

A kommer till Sverige 2014 och uppger födelseår 2000 och åldern 15. Enligt gregoriansk kalender är uppgifterna rimliga. Men vid ankomsten registreras A som 16. I Bulgarien har myndigheterna registrerat A som född 1996 utanatt fråga A om ålder. I Ungern var A registrerad som född 2002 och enligt A blev A inte heller där [...]

Åldersuppskrivning #15

2019-11-09T17:44:32+00:00

A blir feltranskriberad vid ankomst, blir ett halvår yngre. Under en tid när Advokatsamfundet avråder från medicinsk åldersutredning och ingen ifrågasätter A:s ålder görs ingen sådan vilket senare vänds mot A som skrivs upp i ålder. En åldersutredning beställs hos Forodont trots att Migrationsverket själva stoppat denna typ av undersökningar. Migrationsdomstolen tar ändå fasta på [...]

Åldersuppskrivning #14

2019-11-09T17:44:32+00:00

A har haft ett oengagerat ombud och har vid flera tillfällen blivit blivit feltolkad. Har upprepade gånger försökt korrigera feltranskriberad ålder men Migrationsverket har inte ändrat i sin databas. På beslutssamtal ändras A:s ålder och sammanfaller nu med beslutsdatum. A blir åldersuppskriven med tre månader. Ur beslutet: ”Ditt födelsedatum ändras därför från 1999­03­14 till 1999­01­20, [...]

Åldersuppskrivning #13

2019-11-09T17:44:32+00:00

A som levt som flykting sedan ett och ett halvt års ålder skrivs upp från 16 till 18 med stöd av medicinsk ålders­ bedömning, röntgen av knä och tänder. A bedöms ligga i tredje gruppen, alltså den där Rättsmedicinalverket anger att att sökanden möjligen är under 18 år. Migrationsverket gör en egen bedömning av utlåtandet [...]

Till toppen