Projektbeskrivning

Vid ankomst till Sverige blir A feltranskriberad av persisk tolk via telefon. A upptäcker felet direkt och får efter en timme en afghansk tolk som översätter rätt födelsedatum. Migrationsverkets personal vägrar ändra i databasen. A får information om att när hen inkommer med en taskira kommer åldern att korrigeras. När A lyckas få fram en taskira genom en faster i Afghanistan skickas kopior till Migrationsverket. A:s felaktiga 18­årsdag närmar sig. På uppmaning av Migrationsverket sänder ombudet in taskira i original. Sedan får A veta att ingen ändring kan göras baserat på dessa handlingar. A flyttas först från HVB­hemmet till ett anläggningsboende och förlorar god man. Bor dock fortfarande så att ett busskort gör att A kan upprätthålla skolgång och kontakter med asylpsykiatrin då måendet blir allt sämre. När anläggningsboendet stängs ska A flyttas 100 mil bort, något som i sista stund förhindras genom civilsamhällets försorg.