Projektbeskrivning

A uppger åldern 13 vid asylintervjun. Utredaren skriver in A som 14. A förstår inte varför. God man begär ut protokollet. Utsnitt följer här:
Utredaren: – Hur vet du om din ålder?
A: – Mamma berättade om den.
Utredaren: – Vi ändrar åldern till 14 år nu.
A: – Men jag sa att jag är tretton!
Utredaren: Vi bedömer att du är fjorton år gammal åtminstone.
För att fingeravtryck ska få tas måste sökanden ha fyllt 14.