Projektbeskrivning

Tolken har stora problem med att förstå A:s modersmål. A:s berättelse blir otydlig då många misstag behöver redas ut. Ordet ”frivilligmilis” blir ”ordningsvakt” och när A berättar att familjens hus bränns upp av talibaner tolkas det som att grannens hus brann. Alla försök att rätta felen har varit ofruktsamma.