Projektbeskrivning

Vid asylintervjun får A undermålig tolkning. Som ett led i att göra berättelsen trovärdig ombeds A beskriva sin hembygd. Tolken översätter t.ex. mullbär till körsbär och har svårt att hitta de svenska orden. A kan god svenska och får ständigt förtydliga för tolken för att få rätt protokoll.