Projektbeskrivning

A feltolkas vid ankomst vilket uppdagas långt senare. Det har gett A flera svåra konsekvenser under asylprocessen. Vid kompletterande utredning försöker A få det rättat. Handläggaren blir då aggressiv, anklagar A för att ljuga och ändra i sin berättelse.