Projektbeskrivning

A reser 80 mil för sin intervju. Vid framkomst är tolken avbokad av misstag. Vid ny tid för intervju nästa dag talar tolken inte modersmålet. Ombudet bryter efter två timmar på grund av rättsosäker process. Nytt intervjudatum ej fastställt i skrivande stund.