Projektbeskrivning

A får ålder feltranskriberad vid ankomst. A påpekar felet med detsamma men får till svar att han kan ändra det vid senare tillfälle. Det visar sig dock vara omöjligt att få gehör för under processen. Frivillig kontaktperson har senare uppdagat att det inte finns några papper eller protokoll från första mötet i Malmö.