Projektbeskrivning

Söker asyl i med hjälp av tolk som ej talar A:s modersmål. Flera feltolkningar uppstår. Vid asylintervjun vänds detta mot A som anklagas för att ljuga och asylberättelsen ses som inkonsekvent och icke trovärdig.