Projektbeskrivning

A har förberedande samtal med ombud och tolk inför asylintervjun. Tolken talar besläktat språk men inte samma språk. A som är duktig på svenska märker att tolkens översättningar blir fel och vill då fortsätta detta viktiga samtal på svenska. Tolken blir mycket arg, A blir rädd och samtalet fortsätter med usel tolkning.