Projektbeskrivning

Tolkningen vid intervju är av så låg kvalitet att den borde avbrutits. A har inte informerats om den rättigheten. Varken ombud eller handläggare inser att tolken inte talar tillräckligt bra svenska för att klara sitt uppdrag. Protokollet är obegripligt. A och ombudet tillbringar många timmar med att försöka reda ut begreppen men A känner trots det inte att intervjun beskrev A:s asylskäl på ett tillfredsställande sätt och bad om en ny intervju.