Projektbeskrivning

Vid ankomst feltranskriberas A av persisk tolk och får födelseår 1998 istället för 2000. A uppmärksammar genast detta, protesterar och får inom en timme hjälp av afghansk tolk som översätter födelsetiden rätt samt översätter A:s protester. Personal svarar då att när A inkommer med taskira kommer det att ändras annars står den persiska tolkens transkribering kvar. Ändringen sker trots allt inte när A inkommer med dokumentet.