Projektbeskrivning

Två syskon registreras med 6,5 månaders åldersskillnad vid ankomst. God man försöker rätta till det men Migrations­ verket säger att det får vara så länge. Konsekvensen blir att det äldre syskonet fyller 18 sex månader innan sin riktiga födelsedag och de skiljs åt då hen inte får bo på HVB­hemmet längre. Genom frivilliga hittas en bostad inom rimligt avstånd så att syskonen kan fortsätta hålla kontakten.