Projektbeskrivning

Tolken översätter så dåligt att god man känner sig tvingad att avbryta på fler ställen, rättar tolken alternativt förklarar för ungdomen vad tolken sagt