Projektbeskrivning

Asylintervju där tolken saknar nödvändiga språkkunskaper. A har själv lärt sig god svenska sedan ankomsten. Om A inte hört och förstått tolkens misstag hade det haft förödande inverkan på A:s berättelse. Efter en stund ger handläggaren upp tolken. Resten av intervjun, 40 minuter, utförs på svenska.