Projektbeskrivning

A får en tolk som inte talar hens modersmål vid sin asylintervju. Det blir då mycket svårt att göra asylskälen tydliga. Migrationsverket gör bedömningen att A:s berättelse är vag och detaljfattig och bedöms som ej trovärdig.