Projektbeskrivning

Vid A:s asylintervju fungerar inte telefontolken, intervjun avbryts och tolkar byts. Den första förstår inte A:s dialekt. Den andra börjar rätta A och säger saker till A som hen sedan vägrar översätta till god man, ombud och utredare.