Projektbeskrivning

Feltranskribering samt feltolkning av andra uppgifter vid ankomst. Sedan fel i tolkningen vid asylintervjun. Protokollet säger att tolkningen är på dari, men enligt A var den på persiska. Ingen tolk alls vid träff februari 2016 med ombud härstammande från Iran. Dålig tolk per telefon mars 2016. Dålig tolk på återvändarsamtal mars 2017.