Projektbeskrivning

Tolken talar betydligt sämre svenska än A. A lyckas förhindra att det i protokollet står ”Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber”.