Projektbeskrivning

A talar afghansk uzbekiska och god man har bett om tolk med den kompetensen. Tolken kommer från Uzbekistan. A och tolk förstår varandra inte alls. Utredaren hittar en tolk som talar farsi. A som bara talar dari förstår mycket lite och vice versa. Utredaren pressar på genom att påstå att om inte intervjun genomförs kommer A att få vänta mycket länge. Till slut avbryts intervjun.