Projektbeskrivning

Minderårig asylsökande vars intervju genomförs utan god mans närvaro. A har bett om tolk på dari. Tolken talar persiska. A påtalar detta två gånger och utredaren frågar då tolken om hen talar dari. Tolken svarar att hen inte får svara på den typen av frågor.