Projektbeskrivning

Feltranskribering av ålder vid asylansökan gjorde A ett halvår äldre än A uppgivit. Sedermera blev A ytterligare åldersuppskriven och anklagas för att ändra sina uppgifter. A har hela tiden hävdat samma födelsetid.