Projektbeskrivning

Daritalande A får kurdisk tolk från Iran. A förstår inte tolken och tolken förstår inte A. Bacha bazi­begreppet översätts till exempel till pedofili. Fler feltolkningar sker. Detta får katastrofala följder för A:s asylintervju då berättelsen är fylld av övergrepp och behäftad med stor skam för A att tala om. Beslut fattas baserat på det felaktiga protokollet, uppgifterna bedöms som andrahandsuppgifter och A får avslag.