Projektbeskrivning

A har en oengagerad god man som blir anmäld till Överförmyndarnämnden. Ombudet har inte kontaktat A. Kvällen innan intervju får A veta att ett nytt ombud utsetts. Tio minuter innan intervjun träffar A det nya ombudet för första gången. A möts av en stressad tjänsteman som säger att intervju ändå ska genomföras. A har bett om tolk på dari men får en persisk tolk. Ombudet förhåller sig passiv hela intervjun.