Projektbeskrivning

A får ingen kännedom om att han tilldelats ett juridiskt ombud. Enligt ombudet fick hen fallet tilldelat sig tre dagar innan utredningssamtal. Ombudet är inte gott stöd under samtalet; A:s etniska härkomst skrivs fel trots upprepade påpekanden från A. Detta skyller ombudet på god man. Då ombudet under resten av processen fortsätter att vara svårkontaktbar och underlåter att vidarebefordra information, ber A familjehemsmamman om hjälp med att få byta ombud samt säger åt ombudet att de själva ska ombesörja överklagan då de ej har förtroende.

Ombudet negligerar detta och sänder in en överklagan mot A:s vilja samt bokar möte med tolk som genast avbokas av A. Trots det fakturerar ombudet Migrationsverket för utfört arbete samt för försenad avbokning av tolk.