Projektbeskrivning

Ombudet påverkar A starkt i att inte göra ålderstest erbjuden av Migrationsverket vilket påverkar beslutet i negativ riktning trots att detta strider mot EU:s asylprocedurdirektiv artikel 25.5b.