Projektbeskrivning

Ombudet har över huvud taget inte träffat A. Ombudet:s ombud var med vid första intervjun. Denne har inte heller träffat A tidigare.